Privacy statement

Privacy statement

Privacy statement

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van de websites van Concordia is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken en wat uw rechten zijn.

Doel

Concordia vraagt en gebruikt uw gegevens alleen voor doeleinden waarvoor u ze verstrekt of waar u expliciet toestemming voor geeft.

Uitvoeren opdrachten

Zo is het voor het uitvoeren van uw orders noodzakelijk om bijvoorbeeld uw adresgegevens te hebben voor aflevering, en zijn diverse gegevens nodig voor de factuur. Wij gebruiken die gegevens dan alleen daarvoor.

Wanneer u email of andere berichten naar ons stuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen we dan naar persoonlijke gegevens die voor de betreffende situatie relevant zijn. Daardoor kunnen we vragen verwerken en verzoeken beantwoorden. Ook deze gegevens worden op beveiligde servers van Concordia of van derden die voor onze dienst­verlening zijn ingehuurd. Deze gegevens zullen niet worden gecombineerd met andere gegevens.

Aanbiedingen

Wij gebruiken incidenteel algemene gegevens van u voor het doen van aanbiedingen. Zo sturen we mogelijk een aanbieding naar alle klanten die in het verle­den producten uit een bepaalde productgroep kochten. Wij gebruiken uw gegevens hiervoor alleen met uw toestemming. De selectie van aanbiedingen vindt plaats op basis van algemene, geanonimiseerde gegevens, en vindt nooit helemaal geautomatiseerd plaats zonder menselijke tussenkomst.

Gegevensverwerking en beveiliging

We vragen uw gegevens alleen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Alle gegevens die Concordia verzamelt, worden strikt vertrouwelijk bewaard en verwerkt, en niet uitgeleend, verkocht noch op een andere manier aan derden openbaar gemaakt tenzij dit noodzakelijk is voor derden om hun werkzaamheden voor u en voor Concordia te kunnen verrichten of als er een wettelijke noodzaak is.

Zo zal een transporteur de naam van uw contactpersoon en adresgegevens nodig hebben voor het afleveren van een bestelling. Maar factuurgegevens zijn daarvoor niet nodig, en die geven we dan ook niet mee.

Concordia deelt verder geen gegevens met andere commerciële partijen.

Zodra uw gegevens niet meer nodig zijn voor optimale dienstverlening of voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en de wettelijke bewaartermijn verlopen is, zullen wij uw gegevens verwijderen.

Sommige delen van de verwerking van uw gegevens heeft Concordia uitbesteed aan derden. Concordia zorgt ervoor dat alle verwerking en opslag van gegevens, en die van uw persoonsgegevens in het bijzonder, in eigen huis en bij derden strikt vertrouwelijk plaatsvindt.

Concordia zorgt ervoor dat uw gegevens alleen in Nederland blijven of, als uw gegevens voor bijvoorbeeld het uitvoeren van een opdracht buiten Nederland worden gebruikt, daarop dezelfde strenge privacyregels worden toegepast.

Aanpassen gegevens; uw rechten

U kunt te allen tijde inzage krijgen in welke gegevens we van u hebben opgeslagen en die indien gewenst laten corrigeren of verwijderen (voor zover juridisch toege­staan). Ook kunt u aangeven dat Concordia de verwerking van uw gegevens moet stoppen, en kunt u Concordia vragen om de overdracht van uw gegevens aan derden.

Onderaan iedere mailing vindt u overigens de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of u af te melden. Uiteraard kunt u ook gewoon contact met ons opnemen.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met de privacy van uw gegevens bij Concordia, dan hebt u uiteraard te allen tijde de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of juridische ondersteuning te zoeken.

Contact over privacy

Voor al uw vragen over dit privacystatement kunt u terecht bij: Drentse Bouwmaterialenhandel Concordia BV, privacy@concordiakeukenenbad.nl.

Concordia kan dit privacy-statement aanpassen. De laatst gewijzigde versie staat altijd op de website.